کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا

هدایت رضایی

پیشینه هنری
بخشی از رزومه استاد هدایت رضایی:
آموخته ها:
-1 بهره مندی از محضر استاد رضوی سروستانی)ردیف های آوازی( در سال 1368
-2 بهره مندی از محضر استاد روزیطلب(ردیف های آوازی و سبک استاد طاهرزاده)
-3 بهره مندی از محضر استاد صدیق تعریف( ردیف آوازی و شیوه تصنیف خوانی)
-4 بهره مندی از محضر استاد محسن کرامتی (ردیف آوازی به روایت استاد شجریان)

فعالیتهای آموزشی:
1 - دارای مجوز تدریس آواز ایرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
(به عنوان مدرس آواز سنتی)
2 - مدرس دانشگاه فرهنگیان استان فارس (آوازسنتی)(تاریخ موسیقی ایران)
3 - تدریس در دانشکده علوم قرآنی شیراز(شناخت ردیف های آوازی ایران)
4 - مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شیراز(رشته آواز ایرانی)
5 -همکاری با مولف کتاب دایره المعارف آواز نهفت به عنوان یکی از مشاوران
6 -تدریس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی تندر شیراز به مدیریت استاد مسعود شناسا
7 -تدریس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی صبا شیراز به مدیریت دکتر سعید نیاکوثری

برگزاری کارگاه آموزشی (مستر کلاس):
1 -مدیر برگزاری دو دوره دان شگاه تاب ستانه مو سیقی با دعوت از ا ساتید شاخص مو سیقی
ایران در سالهای 1394 و 1395 و برگزاری کارگاه و مسترکلاس
2 - برگزاری کارگاه آوازی در شیراز سالن فرهنگسرای الزهرا در سال 1388 با مجوز اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حضور استاد صدیق تعریف.
3 -کارگاه تحلیل ردیف های آوازی استاد داریوش طلایی
4 - کارگاه شیوه نی نوازی استاد محمد موسوی
5 -کارگاه موسیقی کلاسیک استاد دکتر موحد
6 -کارگاه موسیقی سنتی دکتر آزاده فر
7 -کارگاه موسیقی کودک استاد ناصر نظر
8 -کارگاه موسیقی کودک استاد سودابه سالم
9 -کارگاه تبدیلات موسیقی (سه گفتار) استاد محمد رضا درویشی
10 -کارگاه آهنگسازی دکتر هوشیار خیام

تهیه و تالیف :
1 - تهیه جزوه دان ستنی های مقدماتی آواز( شناخت د ستگاه های آوازی) برای هنرجویان آواز
2 -تهیه جزوه آموزشی آشنایی با ردیف های آوازی ایران (تاریخ موسیقی ایران و موسیقی مذهبی، شناخت د ستگاه های آوازی و تاثیر و تنوع در مداحی ،مرثیه و روضه خوانی) ویژه
مداحان
3 -تالیف کتاب مجموعه مهارت های آواز (به نام نوای نای) که تا پایان سال 1397 به
چاپ میرسد.

همکاری با صدا و سیما:
1 - ضبط و پخش برنامه های تصویری متعدد در قالب آوازهای سنتی با عنوان نسیم وصل
از شبکه صدا و سیما فارس و چند ا ستان ک شور که از سال 1380 تاکنون ادامه دارد.
(همکاری گسترده با صدا و سیما)
2 - اجرای آواز سنتی در تیتراژ پایانی سریال چشم و چراغ صدا و سیما
3 - اجرای برنامه زنده مناجات خوانی در ماه های مبارک رمضان از سیمای فارس و کشور
که هر ساله اجرا می شود.
4 - اجرای برنامه های زنده متعدد موسییقی سینتی در شیبکههای فارس، جام جم صیدا و
سیما با حضور در آرامگاهحافظ و آرامگاه سعدی و دروازه قرآن شیراز طی چندین سال
5 - آهنگسازی و ضبط تصنیفی با نام (( کهن سرزمین)) (حماسی-وطنی)

اجرای کنسرتها: ( از سال 1380 تاکنون)
1 - اجرای کنسرت سنتی ایرانی در شهر وایمار آلمان به مناسبت بزرگداشت حافظ و گوته
(به عنوان سرپرست و خواننده گروه موسیقی حافظ)
2 - اجرای کن سرت های ر سمی در تالار فجر دان شگاه شیراز به سرپر ستی دکتر سعید
نیاکوثری(خواننده گروه)
3 - اجرای کن سرتهای متعدد مو سیقی سنتی در تالار حافظ به منا سبتهای مختلف در چند سال گذشته تاکنون
4 - اجرای کنسرت موسیقی سنتی در آرامگاه حافظ به مناسبت بزرگداشت حافظ در چند نوبت
5 -اجرای کنسرت به مناسبت بزرگداشت سعدی در آرامگاه سعدی
6 -اجرای کنسییرت رسییمی در تالار حافظ با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در سال 1385 به سرپرستی امیر پوستکار
7 - اجرای کنسرت گروه موسیقی سروش به سرپرستی دکتر مسیح افقه در باغ ملی شیراز
8 -اجرای کن سرت گروه مو سیقی سروش به سرپر ستی دکتر م سیح افقه در شهر ستان داراب
9 - اجرای کنسیرت در سیالن جهاد دانشیگاهی شیراز ( به مناسیبت های مختلف چندین نوبت)
10 - اجرای کنسرت موسیقی سنتی در سالن شهید دستهیب شیراز به مناسبت جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی
11 - اجرای کنسرت در تالار سازمان هواشناسی شیراز به مناسبت روز هواشناسی
12 - اجرای کنسرت در تالار اداره کل راه و ترابری استان فارس
13 - اجرای کنسرت در تالار سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس در چندین نوبت
14 - اجرای کنسرت در سالن باغ مهر جوان در شیراز
15 - اجرای کنسرت در سالن سازمان صنایع الکترونیک شیراز) صاایران(
16 - اجرای کنسرت های متعدد در باغ عفیف آباد شیراز به مناسبتهای مختلف
17 - اجرای کنسرت در سازمان بهزیستی استان فارس به نفع آن سازمان( چند نوبت7)

18 - اجرای کنسرت در تالار احسان شیراز به مناسبتهای مختلف( چند نوبت)
19 - اجرای کنسرت مشترک گروه موسیقی ایرانی و آلمانی در باغ ملی شیراز
20 -اجرای کنسرت در تالار حافظ به مناسبت دهه فرهنگ
و اجرای کنسرت های متعدد دیگر

مسئولیت ها:
1 -نماینده مدیر کل فرهنگ و ار شاد ا سلامی ا ستان فارس در انجمن مو سیقی فارس در
سال های 1391 لهایت 1393
2 -عضو شورای 6 نفره سیاستگذاری موسیقی شهر شیراز
3 -عضو شورای سیاستگذاری موسیقی استان فارس
4 - رئیس انجمن موسیقی استان فارس از سال 1393 تاکنون
5 -عضو هیئت مدیره بنیاد حامی فرهنگ و هنر استان فارس
و هم اکنون نیز به عنوان مدرس آواز سنتی در تعدادی از آموز شگاه های مو سیقی شیراز
مشهول به فعالیت میباشند
روزهای حضور
یکشنبه، پنجشنبه
هدایت رضایی

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

جدیدترین اخبار

بازدید ها : 251,259
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی