کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا

هدایت رضایی

پیشینه هنری
بخشی از رزومه استاد هدایت رضایی:
آموخته ها:
-1 بهره مندی از محضر استاد رضوی سروستانی)ردیف های آوازی( در سال 1368
-2 بهره مندی از محضر استاد روزیطلب(ردیف های آوازی و سبک استاد طاهرزاده)
-3 بهره مندی از محضر استاد صدیق تعریف( ردیف آوازی و شیوه تصنیف خوانی)
-4 بهره مندی از محضر استاد محسن کرامتی (ردیف آوازی به روایت استاد شجریان)

فعالیتهای آموزشی:
1 - دارای مجوز تدریس آواز ایرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
(به عنوان مدرس آواز سنتی)
2 - مدرس دانشگاه فرهنگیان استان فارس (آوازسنتی)(تاریخ موسیقی ایران)
3 - تدریس در دانشکده علوم قرآنی شیراز(شناخت ردیف های آوازی ایران)
4 - مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شیراز(رشته آواز ایرانی)
5 -همکاری با مولف کتاب دایره المعارف آواز نهفت به عنوان یکی از مشاوران
6 -تدریس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی تندر شیراز به مدیریت استاد مسعود شناسا
7 -تدریس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی صبا شیراز به مدیریت دکتر سعید نیاکوثری

برگزاری کارگاه آموزشی (مستر کلاس):
1 -مدیر برگزاری دو دوره دان شگاه تاب ستانه مو سیقی با دعوت از ا ساتید شاخص مو سیقی
ایران در سالهای 1394 و 1395 و برگزاری کارگاه و مسترکلاس
2 - برگزاری کارگاه آوازی در شیراز سالن فرهنگسرای الزهرا در سال 1388 با مجوز اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حضور استاد صدیق تعریف.
3 -کارگاه تحلیل ردیف های آوازی استاد داریوش طلایی
4 - کارگاه شیوه نی نوازی استاد محمد موسوی
5 -کارگاه موسیقی کلاسیک استاد دکتر موحد
6 -کارگاه موسیقی سنتی دکتر آزاده فر
7 -کارگاه موسیقی کودک استاد ناصر نظر
8 -کارگاه موسیقی کودک استاد سودابه سالم
9 -کارگاه تبدیلات موسیقی (سه گفتار) استاد محمد رضا درویشی
10 -کارگاه آهنگسازی دکتر هوشیار خیام

تهیه و تالیف :
1 - تهیه جزوه دان ستنی های مقدماتی آواز( شناخت د ستگاه های آوازی) برای هنرجویان آواز
2 -تهیه جزوه آموزشی آشنایی با ردیف های آوازی ایران (تاریخ موسیقی ایران و موسیقی مذهبی، شناخت د ستگاه های آوازی و تاثیر و تنوع در مداحی ،مرثیه و روضه خوانی) ویژه
مداحان
3 -تالیف کتاب مجموعه مهارت های آواز (به نام نوای نای) که تا پایان سال 1397 به
چاپ میرسد.

همکاری با صدا و سیما:
1 - ضبط و پخش برنامه های تصویری متعدد در قالب آوازهای سنتی با عنوان نسیم وصل
از شبکه صدا و سیما فارس و چند ا ستان ک شور که از سال 1380 تاکنون ادامه دارد.
(همکاری گسترده با صدا و سیما)
2 - اجرای آواز سنتی در تیتراژ پایانی سریال چشم و چراغ صدا و سیما
3 - اجرای برنامه زنده مناجات خوانی در ماه های مبارک رمضان از سیمای فارس و کشور
که هر ساله اجرا می شود.
4 - اجرای برنامه های زنده متعدد موسییقی سینتی در شیبکههای فارس، جام جم صیدا و
سیما با حضور در آرامگاهحافظ و آرامگاه سعدی و دروازه قرآن شیراز طی چندین سال
5 - آهنگسازی و ضبط تصنیفی با نام (( کهن سرزمین)) (حماسی-وطنی)

اجرای کنسرتها: ( از سال 1380 تاکنون)
1 - اجرای کنسرت سنتی ایرانی در شهر وایمار آلمان به مناسبت بزرگداشت حافظ و گوته
(به عنوان سرپرست و خواننده گروه موسیقی حافظ)
2 - اجرای کن سرت های ر سمی در تالار فجر دان شگاه شیراز به سرپر ستی دکتر سعید
نیاکوثری(خواننده گروه)
3 - اجرای کن سرتهای متعدد مو سیقی سنتی در تالار حافظ به منا سبتهای مختلف در چند سال گذشته تاکنون
4 - اجرای کنسرت موسیقی سنتی در آرامگاه حافظ به مناسبت بزرگداشت حافظ در چند نوبت
5 -اجرای کنسرت به مناسبت بزرگداشت سعدی در آرامگاه سعدی
6 -اجرای کنسییرت رسییمی در تالار حافظ با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در سال 1385 به سرپرستی امیر پوستکار
7 - اجرای کنسرت گروه موسیقی سروش به سرپرستی دکتر مسیح افقه در باغ ملی شیراز
8 -اجرای کن سرت گروه مو سیقی سروش به سرپر ستی دکتر م سیح افقه در شهر ستان داراب
9 - اجرای کنسیرت در سیالن جهاد دانشیگاهی شیراز ( به مناسیبت های مختلف چندین نوبت)
10 - اجرای کنسرت موسیقی سنتی در سالن شهید دستهیب شیراز به مناسبت جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی
11 - اجرای کنسرت در تالار سازمان هواشناسی شیراز به مناسبت روز هواشناسی
12 - اجرای کنسرت در تالار اداره کل راه و ترابری استان فارس
13 - اجرای کنسرت در تالار سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس در چندین نوبت
14 - اجرای کنسرت در سالن باغ مهر جوان در شیراز
15 - اجرای کنسرت در سالن سازمان صنایع الکترونیک شیراز) صاایران(
16 - اجرای کنسرت های متعدد در باغ عفیف آباد شیراز به مناسبتهای مختلف
17 - اجرای کنسرت در سازمان بهزیستی استان فارس به نفع آن سازمان( چند نوبت7)

18 - اجرای کنسرت در تالار احسان شیراز به مناسبتهای مختلف( چند نوبت)
19 - اجرای کنسرت مشترک گروه موسیقی ایرانی و آلمانی در باغ ملی شیراز
20 -اجرای کنسرت در تالار حافظ به مناسبت دهه فرهنگ
و اجرای کنسرت های متعدد دیگر

مسئولیت ها:
1 -نماینده مدیر کل فرهنگ و ار شاد ا سلامی ا ستان فارس در انجمن مو سیقی فارس در
سال های 1391 لهایت 1393
2 -عضو شورای 6 نفره سیاستگذاری موسیقی شهر شیراز
3 -عضو شورای سیاستگذاری موسیقی استان فارس
4 - رئیس انجمن موسیقی استان فارس از سال 1393 تاکنون
5 -عضو هیئت مدیره بنیاد حامی فرهنگ و هنر استان فارس
و هم اکنون نیز به عنوان مدرس آواز سنتی در تعدادی از آموز شگاه های مو سیقی شیراز
مشهول به فعالیت میباشند
روزهای حضور
پنجشنبه
هدایت رضایی

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

جدیدترین اخبار

بازدید ها : 156,062
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی