کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
کانون-فرهنگی-هنری-صبا
مدیریت محترم کانون فرهنگی هنری صبا

آهنگساز ، محقق ، پژوهگر و مدرس سازهای سنتور و سه تار
نوازنده و مدرس سنتور

روز های حضور یکشنبه تا پنج شنبه
نوازنده و مدرس سازهای : تنبک ، تار ، سه تار و دف

روزهای حضور : جمعه ، شنبه و سه شنبه
نوازنده و مدرس سازهای فلوت کلید دار و پیانو

روز های حضور : دوشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه
نوازنده و مدرس پیانو

روز های حضور : شنبه
نوازنده و مدرس گیتار آکوستیک

روز های حضور : شنبه ، یکشنبه ، چهارشنبه و جمعه
نوازنده و مدرس نی

روزهای حضور : سه شنبه
مدرس و نوازنده پیانو

روزهای حضور : یکشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه
مدرس و نوازنده ویلن

روزهای حضور : سه شنبه ، چهارشنبه و جمعه
مدرس و نوازنده سازهای تار ، سه تار ، تنبور و تمبک

روزهای حضور : شنبه و چهارشنبه
مدرس و نوازنده ویلن

روز های حضور : سه شنبه و چهارشنبه
مدرس و نوازنده سازهای گیتار و گیتار الکتریک

روزهای حضور : سه شنبه ها و پنج شنبه ها
مدرس آواز ایرانی

روزهای حضور : سه شنبه و پنج شنبه
مدرس و نوازنده سازهای گیتار و عود

روزهای حضور : سه شنبه و پنج شنبه
خواننده ، مدرس آواز پاپ ، ساز هارمونیکا ، تئوری و سلفژ

روزهای حضور : شنبه و دوشنبه
مدرس و نوازنده ویلن

روزهای حضور : دوشنبه و پنج شنبه
مدرس و نوازنده ساز های سنتور و سه تار

روزهای حضور : یکشنبه ، دوشنبه و پنج شنبه
مدرس و نوازنده ویلن

روزهای حضور : پنج شنبه
مدرس و نوازنده سنتور

روزهای حضور : شنبه ، یکشنبه و پنج شنبه
مدرس و نوازنده سنتور

روزهای حضور : سه شنبه و پنج شنبه
نوازنده و مدری سه تار

روزهای حضور : سه شنبه
بازدید ها : 156,059
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی